Waar liefde is…

Waar liefde is en wijsheid,
daar is geen vrees en geen onwetendheid.

Waar geduld is en nederigheid,
daar is geen toorn en geen opwinding.

Waar armoede is met vreugde,
daar is geen hebzucht en geen gierigheid.

Waar rust is en bezinning,
daar is geen bezorgdheid en geen ronddolen.
(…)

Waar barmhartigheid is en wijze maat,
daar is geen veeleisendheid en geen verharding.

Franciscus van Assisi (1182-1226), Wijsheidsspreuk 27

Advertenties