Damiaangebed

Pater Damiaan
Heilige,
Grootste Belg,
wij staan hier rond uw graf.
Wij weten wat gij gedaan hebt
voor ongeneeslijke zieken,
voor wie men geen oplossing had,
en ze dan maar naar een onbereikbare plek bracht:
Molokaï.

Uw geloof in God, in Jezus Christus,
heeft u hoop, geduld en moed gegeven
om deze zieken
liefde en vriendschap te brengen.
Uw inzet, en tenslotte uw dood,
schudde de wereld wakker.

Wij bidden u:
wil ook ons hart, en dat van iedereen, bezielen
om in onze wereld vandaag
iets van uw geloof en uw liefde te brengen,
naar het woord van Jezus:
“Het Rijk Gods is midden onder u”.

René Obbels, pater van de Heilige Harten

Copyright Mia Verbanck

Advertenties

Een Damiaangebed

Apostel der leprozen
door God toen uitgekozen
te gaan naar dat soort mensen
met vragen en met wensen.

Geen hoop op verder leven
hun niemand nog kon geven;
Hebt gij, Heilige Damiaan
toen wonderen gedaan
met zorg en liefde voorbereid
op d’eeuwige Hemelse zaligheid.

Wees nu voor ons een nieuw anker
geen lepra maar die erge kanker.
Wij vragen U door ons gebed
dat menig mens ook wordt gered.

Veel leed misschien kan hen besparen
door wetenschap die ze vergaren
dat ons gebed voor beiden samen
Uw goedheid treft, zeggen wij
Amen.

Gust Lybaert, bewoner van De Korenbloem, WZC Den Olm Bonheiden, 2 september 2017

Damiaangebed

God,
woorden en daden van liefde en barmhartigheid
hebt Gij ons getoond in en door het leven van Pater Damiaan.
Uw Zoon Jezus, onze Heiland en Verlosser,
uw voorbeeld aan de mens getrouw,
heeft hij niet voor zichzelf geleefd maar voor anderen.
Geheel heeft hij zich gegeven aan zijn melaatse medemens:
hij bracht vertroosting waar anderen leden,
hoop waar wanhoop heerste,
zorgende liefde waar anderen achteloos voorbijgingen.
Leer ons, wij bidden U, zoals Pater Damiaan
de zorg voor de gekwetste medemens in het hart te dragen,
getuigend in woord en daad, van de Liefde die Gij zijt. Amen.

Pater Paul Macken, picpus (1927-2015)

 

Damiaangebed

Bij de zaligverklaring van Pater Damiaan in 1994-1995 verspreidden de paters en de zusters van de Heilige Harten onderstaand Damiaangebed. Hierin bidden we dat wij allen meer en meer doordrongen mogen worden door de inspiratie die ook Damiaan bezielde.

Op de grote Dokter Hemerijckx-viering in Ninove op 15 oktober 2016 spraken alle aanwezigen samen dit gebed uit. Het heeft nog niets van zijn actualiteit verloren.

God, onze Vader,
wij danken U voor Pater Damiaan.
Om Jezus, uw Zoon in alles te volgen
is hij naar Molokaï gegaan, naar de uitgestoten lepralijders,
en is er één van hen geworden,
tot in de dood toe.
Daardoor heeft hij ze
hun menswaardigheid teruggeschonken
en weer toekomst gegeven.
In hem is duidelijk geworden
hoezeer Gij alle mensen liefhebt.

Nu vragen wij U:
moge uw Geest ons bewegen
om in Damiaans voetspoor te gaan,
en moge zijn geloof het onze worden.
Leer ons oog en hart te hebben
voor mensen die niet meetellen
of buitenspel zijn gezet.
Doe mensen opstaan
die dezelfde weg gaan
die hij is gegaan.
Dit vragen wij U,
goede God,
Die ons blijft liefhebben,
vandaag,
en alle dagen,
tot in de eeuwigheid.
Amen

Woorden en daden van Liefde

Op vrijdag 6 november overleed pater Paul Macken (Paters der Heilige Harten). Pater Paul was een Damiaankenner en Damiaanfan in hart en nieren. Hij stond mee aan de wieg van het Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum in Leuven en was de drijvende kracht achter de wetenschappelijke nieuwsbrief Damien Info. Contactblad Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum die van 1990 tot en met 2005 onmisbare bijdragen leverde aan het onderzoek naar de figuur van Pater Damiaan.

In 2009, bij de heiligverklaring van Pater Damiaan, schreef pater Paul volgend Damiaangebed:

God, onze Heer
woorden en daden van liefde
en barmhartigheid
hebt Gij ons getoond
in en door het leven van
pater Damiaan.
Uw Zoon Jezus,
onze Heiland en Verlosser,
uw voorbeeld aan de mens getrouw,
heeft hij niet
voor zichzelf geleefd
maar voor anderen.
Geheel heeft hij zich gegeven
aan zijn melaatse medemens:
hij bracht vertroosting
waar anderen leden,
hoop waar wanhoop heerste,
zorgende liefde waar anderen
achteloos voorbijgingen.
Leer ons, wij bidden U,
zoals pater Damiaan
de zorg voor de gekwetste medemens
in het hart dragen, getuigend in woord en daad
van de Liefde die Gij zijt.
Amen

(Paul Macken, in Mensen Onderweg, jrg. 111 (2009): nr. 6, juli –augustus)

Damiaangebed

Lut Debroey schreef een mooi Damiaangebed voor het tijdschrift Mensen Onderweg  als eerbetoon aan de ‘timmerman van Molokaï’:

Damiaangebed

je hebt heel wat getimmerd in je leven
aan kerken, wegen, mensen, aan jezelf
je had alleen de hemel als gewelf
en al de rest is jou erbij gegeven

een paradijselijk eiland met melaatsen
een tuin van graven, geuren van bederf
verweerde bergen die de schreeuw weerkaatsten
van de verlaten kudde op je erf

maar ook een groot geloof in God, je Vader
de troost van brood en wijn en van gebed
de zekerheid dat Hij ook in dat kader
de bakens van zijn liefde had gezet

zoals jij leefde was je nergens veilig
je hebt de weg van Christus willen gaan
zo’n leven is niet zalig maar wel heilig
je blijft ons inspireren, Damiaan.

Lut Debroey

Damiaangebed

Damiaan inspireert mensen, jong en oud. Heel wat organisaties, verenigingen en groepen dragen zijn naam, zo ook de Damiaanjongeren. Intussen stevig volwassen, maar blijvend jong van geest, dragen zij Damiaan hoog in hun vaandel en worden zij door hem geïnspireerd. Op het einde van hun jaarlijkse vastenwandeling, baden ze samen dit gebed in de crypte bij het graf van Damiaan. 

God,
Wij komen even langs
na onze vastenwandeling
om Damiaan te begroeten.
Als Damiaanjongeren dragen we zijn naam
en we willen die naam ook eervol dragen.
Wij hebben onderweg geluisterd naar zijn woorden
en gehoord waar hij de kracht vond
om te doen wat hij heeft gedaan.
Wij willen zijn voorbeeld wel volgen
en we willen beginnen in het klein.
Want ons geloof is niet altijd even groot
en ons vertrouwen is soms groter in de zekerheden
en de verlokkingen van onze wereld
dan in de kracht van Uw nabijheid.
Help ons zoals gij Damiaan hebt bijgestaan
in goede en kwade dagen,
zodat wij de moed niet verliezen
om door te gaan op de weg
die Jezus ons voorging
en die Damiaan ten volle heeft gevolgd.
Blijf bij ons, zoals Damiaan bij zijn melaatsen bleef.
Dan zullen we blije mensen worden,
optimisten die ook weten waarom.
En die, ondanks lijden en tegenslag,
toch nog anderen kunnen meetrekken
op de weg die ons beperkt mensenleven,
over alle beperktheden heen,
brengt naar het volle en eeuwig leven bij U.
Wij vragen het u vandaag
op voorspraak van ‘onze’ Damiaan.
Amen.
(L.H.)

 

Copyright afbeelding: Damiaan Vandaag