Nieuwjaarswensen

Vanuit de handelsschool in Braine-le-Comte stuurde Damiaan op 1 januari 1859 zijn gelukwensen aan zijn ouders:

Dierbare Ouders,

Ik voel me telkens gelukkig wanneer ik de gelegenheid vind om jullie mijn liefde en eerbied te tonen. Ik ben erg blij jullie vandaag te mogen zeggen dat ik jullie graag zie en dat mijn hart nooit jullie goedheid en alle goede dingen die jullie voor mij deden, zal vergeten. Dat ik nog vaak mag tonen hoezeer ik van jullie hou. Dat de Hemel jullie mag bewaren en beschermen, en jullie een lang en gelukkig leven mag schenken. Dat zijn de vurige wensen van jullie zoon.

Jef De Veuster

Advertenties

Kerstmis brengt Damiaan zekerheid!

Ik kan niet nalaten u te schrijven op deze mooie Kerstdag die mij de zekerheid heeft gebracht dat het Gods Wil is dat ik de wereld verlaat om religieus te worden.
Beminde Ouders, Ik vraag u nog eens of gij over deze zaak zult tevreden zijn, want zonder uw toestemming zou ik zulke staat niet durven aangaan, omdat het een gebod van God is aan zijn ouders te gehoorzamen…
Gij moet niet denken, beminde ouders, dat het alleen mijn wil is deze beslissing te nemen, ik verzeker u het is de heilige Wil van de goddelijke Voorzienigheid(…).
Gij weet, beminde ouders, dat wij allen een staat moeten kiezen door God ons toegewezen om in het hiernamaals gelukkig te kunnen zijn. Daarom is er voor u geen reden tot droefheid omdat God mij roept.

Fragment uit een brief van Damiaan aan zijn ouders, 25 december 1858

 

Copyright afbeelding: Damiaan Vandaag