Een nieuwe naam, een nieuw begin

Op 2 februari 1859, het feest van Maria Lichtmis, begon Jozef De Veuster uit Tremelo-Ninde aan zijn religieus leven als koorbroeder. Jozef kreeg hierbij een nieuwe naam. Voortaan zou hij als Damiaan door het leven gaan. Die nieuwe naam verwijst naar  dokter Damianus over wie Damiaan als kind al gehoord moet hebben toen zijn moeder geregeld heiligenlevens voorlas. Samen met zijn tweelingbroer Cosmas was Damianus, volgens de christelijke traditie, actief als dokter in het Syrië van de tweede eeuw na Christus. De twee broers waren echte ‘dokters voor het volk’ die gratis hun medische diensten aanboden.  Aan het begin van de derde eeuw ontsnapten ze niet aan de wrede christenvervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus. Deze getuigen van het christelijke geloof bekochten hun inspiratie en engagement met hun leven. Hun getuigenis inspireerde velen.
Hoe profetisch bleek deze naamkeuze achteraf! Ook Damiaan legde op bijzondere wijze getuigenis af van zijn geloof. Het begon voor hem met een nieuwe naam op 2 februari 1859…