Geert Hoste over Pater Damiaan

Misschien heb je wel gekeken naar de eindejaarsconference van Geert Hoste op TV. In zijn voorstelling schuift Geert Hoste Pater Damiaan naar voren als religieus geïnspireerd en een toonbeeld van respect en verdraagzaamheid.

Speciaal voor onze blog bezorgde Geert Hoste ons de bewuste passage over Damiaan uit zijn voorstelling:

Het is niet omdat ge op uw zestien jaar geen scooter gekregen hebt,
het is niet omdat ge op uw achttiende geen lief had,
het is niet omdat ge op uw twintigste geen werk had,
dat ge recht hebt om mensen dood te schieten.

En komt ook niet af dat ge hier in ons land uw geloof niet moogt belijden.
Dat ge daarin niet erkend wordt. Dat is absoluut niet waar.
Het staat in de Grondwet: er is vrijheid van eredienst. En dat is heel duidelijk.
En er staat ook bij, in dat grondwetsartikel, dat ge uw eredienst niet moogt opdringen aan iemand anders.
En dat geldt voor alle godsdiensten, ook voor de nieuwe aartsbisschop.
En wij mogen ons gedacht zeggen over uw eredienst.

En zeg niet dat ge hier uw geloof niet moogt belijden.
Ge hebt totaal het verkeerde land uitgekozen daarvoor.
Als ge wilt leven voor uw geloof, ge moogt.
Als ge wilt sterven voor uw geloof, ge moogt dat ook.
Ik zal u zelfs meer zeggen, als ge zegt dat ge hier de kansen niet krijgt…

Jaren geleden is er op de zender hier, op Eén, een programma geweest, en daar hebben we de grootste Belg gekozen,
en dat was iemand die geleefd heeft voor zijn geloof, en die gestorven is voor zijn geloof,
maar die heeft tenminste er iets goeds mee gedaan.
Dat was pater Damiaan.
Neem daar een voorbeeld aan.

Uit Geert Hoste Jump 2015

In een antwoord op onze vraag voegde Geert Hoste nog het volgende toe:

In mijn leven staan solidariteit en verdraagzaamheid centraal. Ik ben blij dat ik een klein beetje als luidspreker voor het gedachtegoed van Pater Damiaan kan dienst doen.
Elke avond was er veel applaus voor deze passage,en ik voelde nooit dat het voor mij was, maar uit respect voor Pater Damiaan.

Met dank aan Geert Hoste

(Copyright afbeelding: Geert Hoste)

Onbaatzuchtig

Er waren obstakels, tegenkantingen,
de wind in een verkeerde richting.
Tegen hellingen botsten woorden.

De doorzetting van één man
veranderde de levensomstandigheden
van zij die werden vergeten. Samen
maakten ze het leven draaglijker.

Het geloof, hoe moeilijk ook boog
hun twijfels om in waardigheid.
Pater Damiaan en zijn mensen zetten
Gods oneindige liefde op wereldkaart.

Erika Destercke

Met hart en ziel

Lepra

Een vreselijke ziekte,
Lange tijd zonder medicijn.
Het was lang wachten op een vaccin,
Maar Damiaan stond gewoon op toen de dag kriekte.

Geen tijd om zich zorgen te maken,
Er was te veel te doen.
Er waren voor hem belangrijker zaken,
Wel honderd en een miljoen.

Dat hij zelf op een dag ziek zou zijn,
Kwam al eens op in zijn gedachten.
Hij kon zijn lot alleen maar afwachten,
Eigenlijk wilde hij alleen bij zijn melaatsen zijn.

Alles met hen delen,
Verdriet en geluk.
Hij probeerde hun wonden te helen,
Ook al leek alles stuk.
Hij gaf zich met hart en ziel,
Tot lepra ook hem aanviel.

Karolien Borghlevens

“In dit gedicht wil ik van hem een beeld schetsen als mantelzorger, iemand die beseft dat die zorg veel van hem zal eisen maar iemand die doorgaat met de zorg voor zijn mensen. Puur uit naastenliefde” (Karolien Borghlevens, vrijwilligster Damiaancentrum, Leuven)