Daar is Damiaan(-in-)actie weer

Damiaanacties

Ziektes als lepra en tuberculose
zoeken de armoede op. Wereldwijd
teisteren ze mensen.

Medische hulp is niet altijd aanwezig.
De overheid, wetenschap en zovele
organisaties doen enorme inspanningen
tegen de bestrijding. Ze helpen
de getroffenen met behandelingen
en medicijnen.

Twijfels van de patiënten zoeken
antwoorden om het leed te verzachten.
Familie en vrienden, steunpalen zijn
van groot belang.

In de liefde van Gods woord, een
thuishaven voor allerlei vragen ligt
de kracht voor als het moeilijk gaat.

Medewerkers en talrijke vrijwilligers,
hoe klein de bijdrage ook, dragen bij
tot liefde en hoop.

Erika De Stercke

(Copyright afbeelding: Damiaanactie vzw)

Advertenties

Geert Hoste over Pater Damiaan

Misschien heb je wel gekeken naar de eindejaarsconference van Geert Hoste op TV. In zijn voorstelling schuift Geert Hoste Pater Damiaan naar voren als religieus geïnspireerd en een toonbeeld van respect en verdraagzaamheid.

Speciaal voor onze blog bezorgde Geert Hoste ons de bewuste passage over Damiaan uit zijn voorstelling:

Het is niet omdat ge op uw zestien jaar geen scooter gekregen hebt,
het is niet omdat ge op uw achttiende geen lief had,
het is niet omdat ge op uw twintigste geen werk had,
dat ge recht hebt om mensen dood te schieten.

En komt ook niet af dat ge hier in ons land uw geloof niet moogt belijden.
Dat ge daarin niet erkend wordt. Dat is absoluut niet waar.
Het staat in de Grondwet: er is vrijheid van eredienst. En dat is heel duidelijk.
En er staat ook bij, in dat grondwetsartikel, dat ge uw eredienst niet moogt opdringen aan iemand anders.
En dat geldt voor alle godsdiensten, ook voor de nieuwe aartsbisschop.
En wij mogen ons gedacht zeggen over uw eredienst.

En zeg niet dat ge hier uw geloof niet moogt belijden.
Ge hebt totaal het verkeerde land uitgekozen daarvoor.
Als ge wilt leven voor uw geloof, ge moogt.
Als ge wilt sterven voor uw geloof, ge moogt dat ook.
Ik zal u zelfs meer zeggen, als ge zegt dat ge hier de kansen niet krijgt…

Jaren geleden is er op de zender hier, op Eén, een programma geweest, en daar hebben we de grootste Belg gekozen,
en dat was iemand die geleefd heeft voor zijn geloof, en die gestorven is voor zijn geloof,
maar die heeft tenminste er iets goeds mee gedaan.
Dat was pater Damiaan.
Neem daar een voorbeeld aan.

Uit Geert Hoste Jump 2015

In een antwoord op onze vraag voegde Geert Hoste nog het volgende toe:

In mijn leven staan solidariteit en verdraagzaamheid centraal. Ik ben blij dat ik een klein beetje als luidspreker voor het gedachtegoed van Pater Damiaan kan dienst doen.
Elke avond was er veel applaus voor deze passage,en ik voelde nooit dat het voor mij was, maar uit respect voor Pater Damiaan.

Met dank aan Geert Hoste

(Copyright afbeelding: Geert Hoste)

Waar liefde is…

Waar liefde is en wijsheid,
daar is geen vrees en geen onwetendheid.

Waar geduld is en nederigheid,
daar is geen toorn en geen opwinding.

Waar armoede is met vreugde,
daar is geen hebzucht en geen gierigheid.

Waar rust is en bezinning,
daar is geen bezorgdheid en geen ronddolen.
(…)

Waar barmhartigheid is en wijze maat,
daar is geen veeleisendheid en geen verharding.

Franciscus van Assisi (1182-1226), Wijsheidsspreuk 27