Volharding

Afgezonderd
op het eiland Molokai
leefden ze, verstoten
en zonder krachten,
de melaatsen.

Een priester met een
missie kwam, bleef en
gaf hen een stem.

Samen gingen ze tot
het uiterste, telkens
weer.

Pater Damiaan deelde
zijn hoop en liefde tot
ver voorbij zijn dood.

Erika Destercke

Woorden en daden van Liefde

Op vrijdag 6 november overleed pater Paul Macken (Paters der Heilige Harten). Pater Paul was een Damiaankenner en Damiaanfan in hart en nieren. Hij stond mee aan de wieg van het Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum in Leuven en was de drijvende kracht achter de wetenschappelijke nieuwsbrief Damien Info. Contactblad Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum die van 1990 tot en met 2005 onmisbare bijdragen leverde aan het onderzoek naar de figuur van Pater Damiaan.

In 2009, bij de heiligverklaring van Pater Damiaan, schreef pater Paul volgend Damiaangebed:

God, onze Heer
woorden en daden van liefde
en barmhartigheid
hebt Gij ons getoond
in en door het leven van
pater Damiaan.
Uw Zoon Jezus,
onze Heiland en Verlosser,
uw voorbeeld aan de mens getrouw,
heeft hij niet
voor zichzelf geleefd
maar voor anderen.
Geheel heeft hij zich gegeven
aan zijn melaatse medemens:
hij bracht vertroosting
waar anderen leden,
hoop waar wanhoop heerste,
zorgende liefde waar anderen
achteloos voorbijgingen.
Leer ons, wij bidden U,
zoals pater Damiaan
de zorg voor de gekwetste medemens
in het hart dragen, getuigend in woord en daad
van de Liefde die Gij zijt.
Amen

(Paul Macken, in Mensen Onderweg, jrg. 111 (2009): nr. 6, juli –augustus)

Een hemel op aarde

We verlangen allemaal naar de hemel waar God is,
maar we kunnen dat NU,
op DIT ogenblik waar maken:
door lief te hebben, zoals hij liefheeft
te helpen, zoals hij helpt
te geven, zoals hij geeft
te dienen, zoals hij dient
te redden, zoals hij redt.
De hele dag,
vierentwintig uur lang,
kun je met hem zijn:
door hem, die zich achter alle ellende verbergt, aan te raken.

Moeder Teresa van Calcutta, 1910-1997